Rollator og bænk Huskekiste Ældreforening

Arktisk Aldring (AgeArc)

- Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland

I Grønland stiger antallet af ældre mennesker i disse år, men endnu er der begrænset viden om deres livsvilkår. Det vil projektet Arktisk Aldring gøre noget ved og gennem blandt andet kulturhistoriske og kulturanalytiske studier samt befolkningsundersøgelser udforske sundhed, velvære og livskvalitet blandt ældre mennesker i Grønland.

Forskningen skal medvirke til udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende initiativer og løsninger i fire grønlandske kommuner samt forslag til, hvordan man kan forbedre uddannelse for sundhedspersonale. Projektet integrerer praksis og forskning, og implementeringen af nye tiltag skal foregå i kommunerne. Derfor vægter projektet særligt inddragelse af kulturel viden om grønlandske forhold samt erfaringer med nuværende praksis på området. Der skal skabes ny viden og forståelse af tilstande og ønsker indenfor ældreområdet. Læs mere om projektet.

Følg Arktisk Aldring (AgeArc) på facebook.