Forskning og udvikling

Kalaallisut

Forskning

Forskningen i Arktisk Aldring (AgeArc) er baseret på forskellige typer af spørgsmål og forskningsmetoder. Helt overordnet er der en kvantitativ del, som baseres på befolkningsundersøgelser, og en kvalitativ del, som udgøres af etnografiske og historiske studier.

Kvantitative undersøgelser

Den kvantitative del af forskningen gennemføres af Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab (SIF), som står for Befolkningsundersøgelsen i Grønland, og af SFI, som er ansvarlig for Ældredatabasen i Danmark.

Begge dele er spørgeskemaundersøgelser. Spørgsmålene i de to databaser bliver koordineret, så det bliver muligt at sammenligne svarene fra ældre i Grønland og Danmark. Denne del af forskningen skal give viden om sundhedstilstanden og livsvilkår for ældre og om, hvordan man kan forbedre befolkningsundersøgelser af denne art, så de bedre afspejler regionale karakteristika.

Kvalitative undersøgelser

Den kvalitative del af forskningen går tættere på det enkelte menneskes hverdagsliv og på politikker og praksis i ældrepleje og andre kommunale tilbud til ældre mennesker i Grønland.

Denne del varetages af Københavns Universitet og Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik) og består i etnografisk feltarbejde blandt ældre mennesker og sundhedsprofessionelle samt dokumentstudier af bl.a. politikker, strategier, borgerinformation o.l. inden for ældre- og sundhedsområdet.

Hertil kommer historiske studier, der omhandler ældres roller og vilkår. Formålet er at få viden om ældres roller og muligheder i samfundet før og nu samt at forstå relationen mellem ældre borgere, velfærdsstaten og dens repræsentanter.

Udvikling

Den viden, som genereres gennem forskningen i Arktisk Aldring (AgeArc), skal omsættes til nye praksisinitiativer og velfærdsløsninger. Det skal ske i en fælles proces, hvor alle projektpartnere fra både forskning, praksis og uddannelse er vigtige aktører.

I en række workshops skal vi sammen generere ideer og udvikle initiativer, modeller og løsninger med fokus på lokale behov og forhold. De kommunale partnere skal afprøve disse efter ønsker og relevans.

Udover udviklingen af indsatser til strategi- og praksisniveau vil vi i Arktisk Aldring (AgeArc) udvikle undervisningsmateriale til nuværende og kommende sundheds- og plejeprofessionelle på ældreområdet i Grønland og Danmark. Materialet udvikles af alle projektpartnere og testes i relevante professionsuddannelser af Professionshøjskolen UCC og Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik).