Om Arktisk Aldring (AgeArc)

Kalaallisut

I Grønland stiger antallet af ældre mennesker i disse år, men endnu er der begrænset viden om deres livsvilkår. Det vil projektet Arktisk Aldring gøre noget ved. Projektet, som støttes med 5,6 millioner kr. af VELUX FONDEN, vil gennem blandt andet kulturhistoriske og kulturanalytiske studier samt befolkningsundersøgelser udforske sundhed, velvære og livskvalitet blandt ældre mennesker i Grønland.

Forskningen skal medvirke til udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende initiativer og løsninger i de deltagende grønlandske kommuner samt forslag til, hvordan man kan forbedre uddannelse for sundhedspersonale.

Projektet integrerer praksis og forskning, og implementeringen af nye tiltag skal foregå i kommunerne. Derfor vægter projektet særligt inddragelse af kulturel viden om grønlandske forhold samt erfaringer med nuværende praksis på området. Der skal skabes ny viden og forståelse af tilstande og ønsker indenfor ældreområdet.

Arktisk Aldring udvikles og gennemføres i tæt samarbejde mellem de fire grønlandske kommuner og forskere, sundhedsprofessionelle og uddannelsesledere fra Københavns Universitet, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Syddansk Universitet og Professionshøjskolen UCC.

Læs om forsknings- og udviklingsprojekterne i AgeArc.