Forskning – Københavns Universitet

Forskning

Kalaallisut

Forskningen i Arktisk Aldring (AgeArc) er baseret på forskellige typer af spørgsmål og forskningsmetoder. Helt overordnet er der en kvantitativ del, som baseres på befolkningsundersøgelser, og en kvalitativ del, som udgøres af etnografiske og historiske studier.

Kvantitative undersøgelser
Den kvantitative del af forskningen gennemføres af Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab (SIF), som står for Befolkningsundersøgelsen i Grønland, og af SFI, som er ansvarlig for Ældredatabasen i Danmark.

Begge dele er spørgeskemaundersøgelser. Spørgsmålene i de to databaser bliver koordineret, så det bliver muligt at sammenligne svarene fra ældre i Grønland og Danmark. Denne del af forskningen skal give viden om sundhedstilstanden og livsvilkår for ældre og om, hvordan man kan forbedre befolkningsundersøgelser af denne art, så de bedre afspejler regionale karakteristika.

Kvalitative undersøgelser
Den kvalitative del af forskningen går tættere på det enkelte menneskes hverdagsliv og på politikker og praksis i ældrepleje og andre kommunale tilbud til ældre mennesker i Grønland.

Denne del varetages af Københavns Universitet og Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik) og består i etnografisk feltarbejde blandt ældre mennesker og sundhedsprofessionelle samt dokumentstudier af bl.a. politikker, strategier, borgerinformation o.l. inden for ældre- og sundhedsområdet.

Hertil kommer historiske studier, der omhandler ældres roller og vilkår. Formålet er at få viden om ældres roller og muligheder i samfundet før og nu samt at forstå relationen mellem ældre borgere, velfærdsstaten og dens repræsentanter.